Styrelse

2023 – 2024

Styrelsen i Folkets Hus träffas en gång i månaden och går igenom ekonomi, personalärenden, drift och andra viktiga frågor som berör verksamheten. Det är styrelsen som anger riktlinjer och policy för hur olika frågor skall hanteras. Styrelsen ger chef/ föreståndaren uppdrag att genomföra de beslut man fattar. Styrelsen ansvarar för verksamheten.

Stig Ove Andersson

 ordförande
 070-880 37 12
 stigoveandersson@me.com

Mia Hederud

 ledamot
070-529 59 82
mia.hederud@gmail.com

Hans Nilsson

 ledamot
073-435 28 40
axel63@hotmail.com

Kent Bengtsson

 ledamot
 070-821 20 93
siv_kent@hotmail.com

Dianne Meijer

 ledamot
070-973 00 40
deeziis@hotmail.com

Khaled Al Khalaf

 suppleant
076-559 30 52
 khaledalkhalaf88@gmail.com

Håkan Karlsson

 suppleant
070-836 56 96
hka@jga.se

Adress: Nygatan 8, Emmaboda
Tel: 0471-489 50
Öppettider 08.00–16.00 måndag till fredag

© Copyright 2015
Emmaboda Folkets Hus