Åke Franssons Kulturpris 2020

Stipendium för kreativa ungdomar

INFORMATION OM HUR MAN SÖKER

Åke Franssons kulturpris utdelas vartannat år med start 2018. I år sker utdelningen i samband med Emmaboda Folkets Hus filmfest lördagen den 24 mars. Priset är på 5000 kronor.

Kvalificerad att söka är du som är mellan 15 och 25 år och verksam inom något av kulturområdena film, musik, skrivkonst, glaskonst, scenkonst eller bildkonst. Du ska också vara mantalsskriven i Emmaboda kommun. Din ansökan ska bestå av ett personligt brev om max 1/2 A4 där du berättar om dig själv, din kreativa verksamhet och vad du har för konstnärliga ambitioner. I brevet ska också dina kontaktuppgifter tydligt framgå. Till ansökningen ska även bifogas prov på ditt konstnärsskap i form av fotografiska bilder, illustrationer, ljudfiler eller annat som bäst beskriver dina alster.

Vi tar endast emot ansökningar i digital form som skickas till kulturpris@emmabodafolketshus.se. Sista dag för ansökan är torsdag den 1 mars. Vinnaren kontaktas i god tid före utdelningen.

Adress: Nygatan 8, Emmaboda
Tel: 0471-489 50
Öppettider 08.00 - 17.00 måndag till fredag

© Copyright 2015
Emmaboda Folkets Hus