Styrelse

2017 – 2018

Styrelsen i Folkets Hus träffas en gång i månaden och går igenom ekonomi, personalärenden, drift och andra viktiga frågor som berör verksamheten. Det är styrelsen som anger riktlinjer och policy för hur olika frågor skall hanteras. Styrelsen ger chef/ föreståndaren uppdrag att genomföra de beslut man fattar. Styrelsen ansvarar för verksamheten.

Stig Ove Andersson

 ordförande
 070-880 37 12
 stigoveandersson@me.com

Ola Gustavsson

 ledamot
 076-629 80 73
 ola.gustavsson@Xyleminc.com

Pelle Hellgren

 ledamot
070-667 91 37
 pelle@hellgren.net

Kent Bengtsson

 ledamot
 070-821 20 93
siv_kent@hotmail.com

Marie- Louise Eddegård

 suppleant
 070-383 34 64
miaedegard@hotmail.com

Carl Gunnar Holst

 suppleant
 073-830 09 66
 cg.holst@telia.com

Adress: Nygatan 8, Emmaboda
Tel: 0471-489 50
Öppettider 08.00 - 17.00 måndag till fredag

© Copyright 2015
Emmaboda Folkets Hus